Polityka prywatności

Szanowny Kliencie, ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych oraz dlatego, że Twoja prywatność jest dla nas ważna, chcemy przekazać Ci informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują.Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania przez Administratora Serwisu firmę - CrazyForks.com Sylwia Pasierbińska, NIP: 6491894724, z siedzibą przy ul. Zaopusta 48B , 40-748 Katowice., zwanego dalej "Administrator", danych dotyczących Użytkowników, spełniających wymagania określone w Regulaminie, którzy dokonają pełnej rejestracji w Serwisie oraz danych dodanych przez tych Użytkowników podczas tworzenia profili dzieci.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Adres e-mail: biuro@crazyforks.com
Adres pocztowy: CrazyForks.com, ul. Zaopusta 48B, 40-748 Katowice.Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, albumów dzieci oraz wysyłanych zapytań.Jaki jest cel przetwrzania Twoich danych osobowych?

1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. W celu uzyskania pełnego dostępu do Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do dokonania pełnej rejestracji polegającej na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oznaczonego nagłówkiem ‘Zarejestruj się’. W treści formularza zawarte są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dane osobowe). Należy zaznaczyć, że do dokonania pełnej rejestracji Użytkownik obligatoryjnie zobowiązany jest do podania jedynie następujących danych:

 • imię
 • adres e-mail
 • hasło

Pozostałe dane Użytkownik podaje Administratorowi dobrowolnie. Są to:
 • imię dziecka
 • NICK
 • data urodzeniania dziecka
 • pliki multimedialne

  • Po dokonaniu pełnej rejestracji Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Serwisu znajdującego się pod adresem album.okido.pl

   Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

   - korzystanie z Serwisu,
   - marketingu produktów, usług oraz przesyłanie informacji handlowej przez Administratora, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę,
   - obsługi reklamacji zgłaszanych przez Użytkowników i inne osoby trzecie,
   - obsługi technicznej Serwisu.

   Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez Administratora dane osobowe Użytkowników oraz Profili dzieci przetwarzane są w sposób zgodny z wyrażoną przez Użytkownika zgodą (przy czym Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

   3. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze stron WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW.

   4. Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości stron takie jak numer IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania ze stron WWW przez Użytkownika.   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

   Podstawami prawnymi przetwarzania przez Administratora danych są: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; - zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.   Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

   Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:

   - dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

   -sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

   -żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

   -żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

   -niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

   -przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.


   Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).   Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

   1. Klient dokonujący płatności za zakupione usługi za pośrednictwem PayU wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90).   W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

   Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

   -Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

   -Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.   Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.   Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

   Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.   Aktualizacja danych

   1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia.

   2. Użytkownicy posiadający spersonifikowane konta na naszych stronach WWW powinni zadbać o aktualizację swoich danych.   Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

   Nie prowadzimy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (np. profilowania), które powoduje skutki prawne lub podobne.